NÄKY 2016-2020

Alajärven helluntaiseurakunnan keskeisenä tavoitteena on löytää polku toimintakeskeisestä Kristus -ja ihmissuhdekeskeiseen seurakuntaan. Näyn toteuttamiseksi toimintaa rakennetaan siten, että se tukee ihmisten välisiä suhteita sekä juurtumista Kristukseen. 

Toimintakeskeisellä seurakuntamallilla tarkoitamme yhteisöä, jossa toiminnasta tulee itseisarvo. Toimintakeskeisen seurakunnan rakenteet ja arvostukset eivät tarpeeksi hyvin tue yksilön ja yhteisön sisäisiä ja ulkoisia ihmissuhteita. 

Toimintakeskeisen seurakunnan haasteet:

  • Toiminnasta tulee itseisarvo
  • Toimintamuodot voivat uuvuttaa
  • Usko rakentuu tekemisen ympärille
  • Ihmissuhteet perustuvat seurakunnan toiminnallisiin suhteisiin
  • Ihmissuhteiden hoitamattomuus uskostaosattomiin, sukulaisiin ja seurakuntalaisiin

Kristus- ja ihmissuhdekeskeisellä seurakunnalla tarkoitamme yhteisöä, jossa toiminnan katalysaattorina ja arvoina ovat toimivat ihmissuhteet. Seurakunta rakentuu ja keskittyy vahvistamaan suhdetta Kristukseen ja lähimmäisiimme, paimenuutta ja yhdessä oppimista. 

Kristus- ja Ihmissuhdekeskeisen seurakunnan mahdollisuudet:

  • Suhde Jeesukseen ja lähimmäisiin on toiminnan perustana
  • Vuorovaikutteinen suhde Jeesukseen ja lähimmäisiin voimauttaa palvelemaan
  • Uskon luonnollisena seurauksena on keskinäinen yhteys ja siitä seuraava toiminta
  • Ihmissuhteet perustuvat luonnollisiin kohtaamisiin ihmisten kanssa
  • Ohjataan toimintaa siten, että se tukee ja mahdollistaa myös ihmissuhteiden hoitamisen

Tavoite pyritään saavuttamaan esimerkiksi Iisakissa pidettävillä seminaariviikonlopuilla. Kyseisillä viikonlopuilla käsitellään mm. seuraavia aiheita: Opetusta armosta ja rakastavasta Jumalasta, opetusta armolahjoista ja Pyhästä Hengestä, opetusta pienryhmistä ja verkostoitumisesta, perheiden kohtaamisen viikonloppu.

Ilta sinulle tilaisuudet jatkuvat torstai-iltaisin. Opetuspainotteiset uskon polku -illat rakennetaan seurakunnan omien vastuukantajien pitämiksi raamattutunneiksi. Pyhän Hengen -illoissa käytetään myös vierailevia julistajia. Alajärven parhaaksi -illat ovat evankeliointiin varustavia ja uusia ihmisiä hyvällä sanomalla saavuttavia iltoja.

Seurakuntana olemme mukana myös kaupungissa järjestettävissä tapahtumissa, esimerkiksi rokulipäivillä ja joulunavauksessa.

Solutyö pidetään edelleen yhtenä keskeisenä kehittämiskohteena. Soluilla tarkoitetaan kodeissa kokoontuvia pienryhmiä. Pienryhmissä vaihdetaan viimeiset kuulumiset ja jokaisella pienryhmällä on vastaava solunjohtaja, joka nauttii seurakunnan luottamusta.

Lapsi-, varhais- ja nuorisotyössä keskitytään kehittämään vuorovaikutustaitoja ja yhteisöllisyyttä sekä oppimista Kristuksesta.